Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

תקווה חדשה לחולות סרטן שחלה – ללא תלות בסטטוס BRCA

רקע

הטיפול הראשון המקובל בחולות סרטן שחלה מתקדם הוא עם כימותרפיה המבוססת על פלטינום. במידה והחולה מגיבה לכימותרפיה זו, היא תמשיך לקבלה עד למקסימום שניתן לתת אותה בגלל רעילות מצטברת בגוף ולא עד שיראו בהדמיה שיש החמרה במחלה. המשמעות היא שחולת סרטן שחלה מתקדם יכולה לקבל טיפול, להגיב אליו ואז, מפסיקים את הטיפול ולא ממשיכים אותו. בשלב זה החולה נכנסת לתקופת מעקב בלבד שבה אינה מקבלת טיפול ושבדרך כלל מסתיימת כאשר המחלה מתקדמת. תקופה זו נקראת "שלב אחזקתי".

תרופה בשם "נירפריב", שם מסחרי "זג'ולה", אושרה ונכנסה לסל בתחילת השנה לטיפול בחולות סרטן שחלה בשלב האחזקתי ושהגידול שלהן מבטא מוטציה ב BRCA, הן נשאיות BRCA. קבוצה זו של חולות מהווה כ- 15% בלבד מכלל חולות סרטן השחלה והטיפול המקובל בשלב האחזקתי בקרב 85% משאר החולות, הוא בעצם "לא טיפול".

הנירפריב ניטלת בבליעה אחת ליום והיא שייכת למשפחת "מעכבי PARP".

על מחקר "פרימה"
"פרימה" הוא מחקר פאזה III שנועד להעריך נירפריב לעומת פלצבו בקרב חולות סרטן שחלה בשלב האחזקתי לאחר שהגיבו לטיפול מבוסס פלטינום בקו הראשון וללא סינון של סטטוס BRCA. המחקר העריך את יעילות נירפריב כטיפול אחזקתי, על-ידי מדידת משך הזמן עד התקדמות המחלה תחת הטיפול עימו, נקרא גם PFS והשווה משך זמן זה לקבוצת חולות שקיבלו תרופת דמה, פלסבו, תרופה-ללא-תרופה.

התוצאות הוכרזו והן חיוביות, והדגימו שיפורים משמעותיים לאורך זמן עד התקדמות המחלה (PFS) ללא קשר לסטטוס ה- BRCA. התוצאות המפורטות יפורסו בכנס אונקולוגי קרוב.

בנוסף לממצאים אלה התוצאות לבטיחות והסובלנות של זיג'ולה היו בקנה אחד עם מחקרים קליניים קודמים.
אין ספק שחולות שהשתתפו במחקר, הרוויחו את ההזדמנות להרוויח טיפול בשלב האחזקתי עם תרופה ביולוגית מהמתקדמות בעולם. הטיפול הזה עבד, הצליח והן קיבלו אותו הרבה לפני שהתרופה תאושר רשמית על-ידי רשויות הבריאות בעולם ותיכלל בסל.

הטיפול הטוב ביותר לחולה סרטן הוא דרך קבלת התרופות החדשניות ביותר לסרטן, הנמצאות בשלבי פיתוח מתקדמים. שם, התקווה והסיכוי להאריך חיים עולים באופן ניכר על הפרוטוקולים הסטנדרטיים.

שלכם,
טרייל-אין פארמה
כי אנחנו לא מוותרים על החיים!
ליצירת קשר לאיתור מותאם אישית וחיבור לתרופות מתקדמות לסרטן –
מוקד טלפוני 24/7
072-3902977
או דרך האתר
לקריאה נוספת

כדי לבחון התאמה לשירות
אנו צריכים לדבר

שיפור הצלחה טיפולית, הארכת חיים ואיכות חיים הם העסק המרכזי שלנו. אנו מנגישים ומרחיבים את הטיפולים האונקולוגיים מעבר לטיפולים הסטנדרטיים, עם אפשרויות הטיפול המתקדמות והחדשניות ביותר בעולם, בהתאמה אישית למצבו הרפואי הספציפי של חולה סרטן ובתמיכת אונקולוגים בכירים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.

קטגוריות המאמרים

קטגוריות המאמרים

נושאים נפוצים