Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

סרטן כליה גרורתי – טיפול משולש משפר את התוצאות

רקע כללי

משך זמן משמעותי עד להתקדמות המחלה נראתה בקרב חולים עם סרטן כליה גרורתי שקיבלו את השילוב המשולש של קומטריק פלוס ירבוי ואופדיבו.

זאת, על פי מחקר שהוצג במפגש השנתי של האגודה האירופית לאונקולוגיה רפואית, שהתקיים ב-9  עד 13 בספטמבר 2022 בפריז.

שם המחקר הוא "COSMIC-313".

על המחקר

במחקר פאזה 3 של COSMIC-313 השווו בין הפרוטוקול הסטנדרטי החדש של טיפול כפול המורכב מאופדיבו וירבוי לטיפול משולש המורכב מאופדיבו, ירבוי וגם קומטריק כטיפול קו ראשון בסרטן כליה גרורתי.

855 חולי סרטן כליה שלא טופלו בעבר למחלתם הגרורתית חולקו אקראית לקומטריק (40 מ"ג ביום; 428 חולים) או פלצבו (427 חולים).

כל החולים קיבלו את אופדיבו (3 מ"ג/ק"ג כל שלושה שבועות) בתוספת ירבוי (1 מ"ג/ק"ג כל שלושה שבועות) למשך ארבעה מחזורים ואחריהם אופדיבו (480 מ"ג כל ארבעה שבועות עד שנתיים).

תוצאות המחקר

קבוצת החוקרים הבינלאומית מצאה שמטרת המחקר הראשית שהייתה משך הזמן עד התקדמות המחלה, הושגה בקבוצת הטיפול בשלישייה:

נצפתה ירידה של 27% בסיכון להתקדמות המחלה או למוות בקבוצת הטריפלטים.

43 אחוז מהחולים חוו הצטמקות בגודל הגידולים עבור אלו שקיבלו טיפול בשלישייה לעומת 36 אחוז עבור אלו שקיבלו טיפול כפול.

משך הזמן החציוני עד להתקדמות המחלה עדיין לא הושג בקרב המטופלים שקיבלו טיפול משולש, אך עמד על 11.3 חודשים בקרב המטופלים שקיבלו טיפול כפול.

תופעות לוואי

כפי שניתן לצפות עם הגברת הטיפול מכפול למשלוש, תופעות הלוואי היו גבוהות יותר עם שילוב הטריפלט, אך לא זוהו אותות בטיחות חדשים עבור אף אחת מהתרופות.

כמעט שלושה רבעים מהמטופלים שקיבלו טיפול משולש חוו תופעות לוואי קשות לעומת 41 אחוזים עם טיפול כפול.

הפסקת כל התרופות עקב תופעות לוואי הקשורות לטיפול התרחשה בקרב 12 אחוז מהחולים שקיבלו טיפול משולש לעומת 5 אחוזים שקיבלו טיפול כפול.

לסיכום

בשלב הבא עלינו לראות כיצד לשלב את המשטר הזה – קומטריק פלוס ירבוי ואופדיבו – הלכה למעשה כקו ראשון בסרטן כליה גרורתי, אם יאושר על ידי הרשויות הרגולטוריות.

דברו איתנו כדי שנוכל לעזור לכם למצוא ולקבל את התרופות והטיפולים הנחקרים והמתקדמים ביותר בעולם עבורכם

טרייל-אין פארמה

כי אנחנו, לא מוותרים על החיים!

24/7 מוקד טלפוני 072-3902977

לקריאה נוספת על סרטן כליה >>

סרטן כליה גרורתי - טיפול משולש משפר את התוצאות
סרטן כליה גרורתי – טיפול משולש משפר את התוצאות

כדי לבחון התאמה לשירות
אנו צריכים לדבר

שיפור הצלחה טיפולית, הארכת חיים ואיכות חיים הם העסק המרכזי שלנו. אנו מנגישים ומרחיבים את הטיפולים האונקולוגיים מעבר לטיפולים הסטנדרטיים, עם אפשרויות הטיפול המתקדמות והחדשניות ביותר בעולם, בהתאמה אישית למצבו הרפואי הספציפי של חולה סרטן ובתמיכת אונקולוגים בכירים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.

קטגוריות המאמרים

קטגוריות המאמרים

נושאים נפוצים